Fryslân Moai is een werkgroep die zich inzet voor het verbeteren van de leefbaarheid, veiligheid en doorstroming van het verkeer, met behoud van het buitengebied, de natuur en cultuurhistorische waarden.

Fryslân Moai heeft hiervoor een aantal ambitieuze alternatieven ontwikkeld ter verbetering van de verkeerssituatie tussen Nijega en Dokkum.

Fryslân Moai stelt hiermee een alternatieve Centrale as voor met duidelijke voordelen ten opzichte van het Voorkeurstracé van de Provincie Fryslân.

Het alternatief van Fryslân Moai is inpasbaar in het Nationaal Landschap en stelt de recreatie mogelijkheden van onze prachtige regio veilig. En ook het bedrijfsleven profiteert mee.

Bovendien zijn de plannen van Fryslân Moai in overeenstemming met de meest recente onderzoeksgegevens over de verkeersprognoses en bevolkingsontwikkeling en met het MER en het advies van de commissie MER